Tour de Štrum vzniklo v roce 1997 jako akce elektrikářů bývalého dolu František.Velkou zásluhu má na vzniku Zdenek S. , který se ujal organizování těchto akcí a také se všech ročníků (v době vzniku této stránky XI) účastnil.Po uzavření dolu(r.1999) se elektrikáři přemístili na doly Dukla a Lazy , avšak TdŠ nezaniklo. Ba naopak začali se přidávat i el. těchto dolů.Hlavně na dole Lazy kde si TdŠ získal dost značnou oblibu.V roce 2007 byl uzavřen důl Dukla.Část el. se přemístila na důl Paskov.